0 Kč

Reklamační řád

Úvod / Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží kromě baterií (záruka pouze 6 měsíců) se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).Výrobek byl poškozen působením živlů.
  • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.


Postup při reklamaci:

  • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši doručovací adresu, nebo dle informací uvedených v emailu reagujicím na Vaše info o reklamaci.
  • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.